Prvi stipendisti Fondacije „Luka Ćelović“

Nakon obavljenog intervjua sa kandidatima koji su konkurisali za prvu stipendiju Fondacije „Luka Ćelović“, Fondacija je obezbijedila sredstva za sedamnaest studenata.

Razgovore sa studentima je obavila komisija u sljedećem sastavu:

  • prof. dr Predrag Peško
  • Savo Mirić, iguman manastrira Tvrdoš
  • dr inž. Lazar Supić

Fondacija će nastojati da za ostale studente koji su takođe konkurisali, a nisu se našli na ovom spisku, omogući jednokratnu novčanu pomoć u toku akademske 2022/2023. godine.

Izabrani studenti će u toku akademske 2022/2023. godine dobiti novčanu pomoć u iznosu od 3000KM raspoređenu u deset mjesečnih rata.

Donosimo imena prvih stipendista Fondacije „Luka Ćelović“:

Brajić Aleksandar

Ćapin Lana

Ćurić Jelena

Gaćina Sara

Ilić Jovan

Jegdić Tijana

Milinković Miloš

Miliša Kristina

Piljević Kristina

Radovanović Ivana

Radovnović Radoš

Šinik Ana

Soldo Kosta

Špirto Maja

Vanović Anastasija

Vučković Anđela

Vujović Milorad