Instrukcije za uplate donacija Fondaciji „Luka Ćelović“

Ukoliko želite da pomognete Fondaciji „Luka Ćelović“ na putu podrške mladima u njihovom obrazovanju i gradnji ličnosti, donosimo načine na koje možete donirati novac u konvertibilnim markama, američkim dolarima i evrima.

Uplate na račun fondacije iz BiH u KM

Uplate na račun fondacije iz inostranstva u $

Uplate na račun fondacije iz inostranstva u EUR