Obavještenje

Obavještavaju se prošlogodišnji stipendisti fondacije Luka Ćelović o postojećoj mogućnosti obnove stipendija za narednu školsku godinu. Uslovi su da ste redovno upisali drugu godinu studija i da niste korisnici stipendije neke druge ustanove ili organizacije. Molimo sve koji ispunjavaju navedene uslove da na email fondacije: info@fondacijalukacelovic.com u roku od 10 dana dostavite dokaz o upisanoj drugoj godini, uz prosjek ocijena sa prve godine studija (dokumenti sa zvaničnom ovjerom od fakulteta).